AISSE TOPPERS (CLASS-X)
Sl.No
Year
Student's Name
% of Mark
01
2001
Mas. Sidharth Guru
78.60
02
2002
Mas. Hemanta Ku. Kishan
74.40
03
2003
Mas. Manabhanjan Pradhan
88.00
04
2004
Ku. Susama Tandi
84.80
05
2005
Mas. Bitan Sekhar Ray
90.20
06
2006
Ku. Sobhna Pattnaik
93.20
07
2007
Mas. Soumya Ranjan Panda
95.00
08
2008
Mas. Abhijit Prasad Panda
91.00
09
2009
Mas. Suman Kumar Sahu
96.40
10
2010
Ku. Subhalaxmi Mahapatra
GP 49
11
2011
Mas. Om Prakash Pradhan
GP 10
12
2012
Ku. Soni Agrawal
GP 10
13
2013
Mas. Dambarudhar Majhi
GP 10
Mas. Manash Kumar Meher
GP 10
Mas. Omkar Meher
GP 10
Mas. Sourabh Chhabada
GP 10
14
2014
Ku. Alka Dash
GP 10
Mas. Gourav Kumar Meher
GP 10
Ku. Meghamala Priyadarshini
GP 10
Mas. Prakash Chandra Meher
GP 10
Ku. Rachita Meher
GP 10
Mas. Ranjit Kumar Rana
GP 10
Mas. Rupesh Meher
GP 10
Mas. Sangram Keshari Aich
GP 10
Ku. Shreesha Mishra
GP 10
Ku. Soumyaashree Bhoi
GP 10
15
2015
Ku. Barha Azad
GP 10
Ku. Barsha Swagatika Sahu
GP 10
Ku. Jangyeswari Aich
GP 10
Ku. Lochana Ramani
GP 10
Mas. Mitesh Vasani
GP 10
Ku. Monalisa Dash
GP 10
Mas. Nitesh Kumar Meher
GP 10
Mas.Nihar Ranjan Meher
GP 10
Mas. Parameswar Naik
GP 10
Ku. Prachee Mund
GP 10
Mas. Sameer Ranjan Dash
GP 10
Ku. Tejaswini Chandrakar
GP 10
16
2016
Ku. Akanskhya Pattanaik
GP 10
Mas. Madhusudan Dandsena
GP 10
Mas. Prayash Ranjan Barik
GP 10
Ku. Sabita Meher
GP 10
Mas. Sambit Kumar Tripathy
GP 10
Mas. Subham Pradhan
GP 10
Mas. Subhendu Sekhar Bag
GP 10
Mas. Soujanya Sekhar Rana
GP 10
Ku. Sweta Surabhita Gahir
GP 10
17
2017
Ku. Baishali Khamari
GP 10
Ku. Ipsita Palai
GP 10
Ku. Sakshi Chandrakar
GP 10
Ku. Smruti Ascharya Padhi
GP 10
Ku. Sushmita Chandrakar
GP 10
18
2018
Ku. Soumya Sucharita Kashyap
95.20
Ku. Subhashree Sahu
95.20

AISSCE TOPPERS (CLASS-XII)

Sl.No
Year
Student's Name
% of Mark
01
2006
Ku. Susama Tandi
80.20
02
2007
Mas. Bharat Bhusan Panda
91.20
03
2008
Mas. Swarup Suman Patra
87.60
04
2009
Mas. Soumya Ranjan Panda
92.40
05
2010
Mas. Abhijit Panda
89.60
06
2011
Mas. Artatrana Tandi
91.20
07
2012
Ku. Subhalaxmi Mahapatra
93.60
08
2013
Mas. Om Prakash Pradhan
94.00
09
2014
Ku. Soni Agrawal
94.00
10
2015
Mas. Kashyap Kumar Patel
92.00
11
2016
Mas. Rupesh Meher
93.00
12
2017
Mas. Mitesh Vasani
94.40
13
2018
Ku. Sabita Meher
92.80