Result (Non Board Classes)
 
CCE ANNUAL RESULT FOR CLASS - XI SCIENCE (2015-16)
SL. NO.
NAME OF THE STUDENTS
ENG
HINDI
MATHS
PHY
CHEM
BIO
TOTAL
%
RANK
1
AKANKSHYA DUBEY
55
65
34
35
36
225
45.00
40
2
AKANSHYA SAHA
57
52
34
36
37
216
43.20
43
3
ANJALI REKHA BAG
53
56
36
36
36
217
43.40
41
4
ANJU MAJHI
66
72
37
36
35
246
49.20
34
5
BARSA AZAD
81
87
64
67
73
372
74.40
4
6
BARSHA SWAGATIKA SAHU
90
86
52
61
66
355
71.00
8
7
BHAGIRATHI MAJHI
63
67
38
43
55
266
53.20
24
8
DEBASHISH MEHER
63
66
45
43
46
263
52.60
26
9
DEEPIKA SABAR
58
72
34
40
43
247
49.40
32
10
DEEPSIKHA PANIGRAHI
75
66
44
47
51
283
56.60
18
11
DURGA PRASAD MEHER
67
64
41
36
42
250
50.00
31
12
GEETANJALI SAHU
68
72
39
44
46
269
53.80
22
13
HRUDANAND MEHER
71
91
71
68
59
360
72.00
6
14
IPSITA MANDAL
63
53
59
35
37
247
49.40
32
15
JANGYESWARI AICH
87
90
64
64
66
371
74.20
5
16
JANMEJAYA MAHANAND
62
64
36
36
34
232
46.40
38
17
JAYASHREE DURIA
57
72
37
32
43
241
48.20
37
18
JINGYASA MISHRA
77
66
42
49
60
294
58.80
14
19
KRITI SUNDAR PANDEY
61
81
43
45
49
279
55.80
20
20
KSHYEETISH KUMAR SABAR
72
74
53
41
47
287
57.40
15
21
LABDHI JAIN
79
85
85
72
71
392
78.40
2
22
MITESH VASANI
88
89
88
74
70
409
81.80
1
23
MONALISHA DASH
79
80
58
62
67
346
69.20
9
24
MOUSUMI PRADHAN
76
80
38
40
37
271
54.20
21
25
NIHAR RANJAN MEHER
69
83
57
59
67
335
67.00
10
26
NITESH KUMAR MEHER
78
66
48
58
58
308
61.60
13
27
PARAMESWAR NAIK
69
87
52
50
71
329
65.80
11
28
PERISH DARSHAN MEHER
65
63
36
43
45
252
50.40
30
29
PRABIN NAIK
50
54
37
36
38
215
43.00
44
30
PRADEEP NAIK
57
60
37
39
38
231
46.20
39
31
RASHMITA MEHER
63
78
37
36
48
262
52.40
28
32
RESHMA MEHER
68
61
36
46
52
263
52.60
26
33
ROSANI RANI NAIK
61
77
72
38
37
285
57.00
17
34
SAMEER RANJAN DASH
67
87
74
45
52
325
65.00
12
35
SANTANU BHOI
68
61
38
41
47
255
51.00
29
36
SARTHAK KUMAR MEHER
64
74
47
46
51
282
56.40
19
37
SHIBANI SINHA
69
69
35
43
50
266
53.20
24
38
SONAM PANIGRAHI
65
86
37
33
46
267
53.40
23
39
SUBHAM NAIK
60
50
35
36
36
217
43.40
41
40
SWARAJ GOUTAM BESHRA
78
78
64
64
74
358
71.60
7
41
TAPAS KUMAR DANDASENA
72
61
45
53
55
286
57.20
16
42
TASMIN MEHER
63
61
38
39
42
243
48.60
35
43
TEJASWINI CHANDRAKAR
83
90
69
70
78
390
78.00
3
44
YASHRAJ JAIN
70
56
39
41
36
242
48.40
36